Fotografia – reklama – prawo

Just another WordPress.com site

Archive for the tag “Orzecznictwo”

Wykorzystywanie zdjęć na ubraniach

Zachęcam do lektury wpisu „Wykorzystanie zdjęć na ubraniach”, w którym partner kancelarii (specjalizująca się między innymi w problemach prawa mody) radca prawny Wioletta Januszczyk, szczegółowo omawia interesujący wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Jest to jeden z tych wyroków, które są istotne dla każdego podmiotu prowadzącego działalność związaną z szeroko pojętą własnością intelektualną i prawami autorskimi, mimo iż nie mają precedensowego charakteru, tak lubianego przez dziennikarzy piszących o kwestiach prawniczych.

Wręcz przeciwnie, to co najistotniejsze w tym wyroku to dobitne zaakcentowanie kwestii podstawowych, o których na co dzień bardzo często się zapomina, o tym, że na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek przestrzegania obowiązującego prawa w prowadzonej działalności i że nieprawidłowości w funkcjonowaniu, czy wewnętrzny bałagan organizacyjny nie zwalniają z odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich:

Nie panowanie nad zasobami swojej wewnętrznej sieci i jednocześnie zezwolenie pracownikom na korzystanie z niej bez ograniczeń obciąża pozwaną. Na pozwanej ciążył obowiązek ustalania zasad wprowadzania zdjęć do sieci i zasad korzystania z nich bez naruszania praw autorskich. Tymczasem pozwana zasad tych nie ustaliła, nie kontrolowała zasobów sieci, a jednocześnie zezwalała na nieskrępowane korzystanie z nich, tolerując jak wynika z zeznań świadków nawet wykorzystywanie zdjęć z Internetu czy prywatnych zdjęć pracowników, bez uprzedniego ustalenia czy nie narusza w ten sposób praw osób trzecich.1

Podsumowując – zarządzanie prawami autorskimi wymaga staranności, wyciągania wniosków i… myślenia. Znakomita większość problemów i sporów na gruncie prawa autorskiego (kończących się koniecznością zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia) nie wynika ze złej woli, tylko z braku wiedzy i staranności, nieprawidłowego konstruowania umów i innych dokumentów – po prostu braku dbałości o własne interesy.

W związku z tym raz jeszcze gorąco zapraszam do lektury wpisu

1Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 8 listopada 2012 roku, sygn. akt I ACa 602/12

Reklamy

Post Navigation